ارتباط با ما

 

تماس با ما

فزارتجهیز

تهران ,امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان خرسند، پلاک 84، واحد 10 شمالی

به ما ایمیل بزنید

تلفن: 2038 8820 21 98+
فکس: 2039 8820 21 98+
ایمیل: info@fazar-tajhiz.com


ثبت ذرخواست