تازه ترین خبر

مجموعه سمینارهای معرفی کمپانی SENSONICS

شرکت فزار تجهیز به عنوان نماینده انحصاری کمپانی SENSONICS انگلستان جهت معرفی تجهیزات این کمپانی به شرکت های تابعه وزارت نفت و سایر صنایع، جلسات و سمینارهایی را در آبان ماه سال 1397با حضور مدیر عامل این کمپانی آقای RUSSELL JOHN KING برگزار نمود. این شرکت ها شامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت مهندسی وساخت برق و کنترل مپنا(مکو)، شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا و مجموعه صنایع تبریز شامل: پالایش نفت تبریز، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی پلی نار، منطقه 8 عملیات انتقال گاز، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، نیروگاه حرارتی تبریز، نیروگاه صوفیان و نیروگاه بناب می باشد.

مجموعه سمینارهای معرفی کمپانی PRESSURE TECH

شرکت فزار تجهیز به عنوان نماینده انحصاری کمپانی PRESSURE TECH انگلستان جهت معرفی تجهیزات این کمپانی برای شرکت های تابعه وزارت نفت و سایر صنایع، جلسات و سمینارهایی را در مرداد ماه سال 1397با حضور مدیر عامل این کمپانی آقای STEVEN YORK ROBINSON در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیPIDMCO ، شرکت فولاد خوزستان و شرکت ملی گاز برگزار نمود.

مجموعه سمینارهای معرفی کمپانی POLNACORP

شرکت فزار تجهیز به عنوان نماینده انحصاری کمپانی POLNACORP جمهوری چک، جهت معرفی این کمپانی جلسات و سمینارهایی را در آبان ماه سال 1396 با حضور آقایان Dariusz Cymerys و Roman Szarzec از کارشناسان کمپانی مذکور در شرکت مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ملی گاز، گروه مپنا، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت فولاد خوزستان، نیروگاه شهید منتظری، نیروگاه رامین و کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار نمود.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش وپتروشیمی

حضور شرکت فزار تجهیز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی 16الی 19 اردیبهشت 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی، سالن 5، غرفه 1540