درباره ماشرکت فزار تجهیز

سیستم های اندازه گیری آنالیتیک، از جمله پیچیده ترین ابزارهای دنیای مدرن هستند که نقشی حیاتی در کیفیت تولید ایفا می کنند. بالا بردن راندمان همزمان با ارتقاء ایمنی و بهره برداری اصولی از تجهیزات در عین حفاظت از محیط زیست، که جملگی از ارکان توسعه پایدار هستند بدون استفاده از سیستم های اندازه گیری دقیق میسر نمی باشند.
شرکت فزار تجهیز با ۲۰ سال سابقه در ارائه سیستم های آنالیز آب و گاز، تجربه ای پربار در مباحث مربوط به تجهیزات آنالیتیک کسب نموده که آن را در عرصه های مختلف فنی، بازرگانی و خدمات پس از فروش به کار می بندد. طی یک سال گذشته این شرکت با تکیه بر دانش فنی خود به حوزه های جدید در تجهیزات اندازه گیری ارتعاش و سوپروایزری توربین و نیز ولوهای کنترلی ورود نموده است. متخصصان این شرکت همواره آماده پاسخ گویی به سوالات فنی و بازرگانی پیرامون تجهیزات ذکر شده، حضور در جلسات و بازدید از سایت های صنایع مختلف هستند.

نمایندگی ها